Tarjoamme energia- ja ympäristöteknologiaan liittyviä asiantuntijapalveluita vahvalla ammattitaidolla.

OSAAMISALUEITAMME OVAT MM.

Kiertotalous, biotalous ja Cleantech

Uusiutuva energia ja bioenergia, energiantuotannon eri vaihtoehdot

Energiatehokkuus ja energian säästö, teollisuus ja rakennukset

Jätehuolto, jätteiden hyötykäyttö
ja kierrätys

Waste-to-energy, biokaasuteknologia ja biodieselteknologia

Teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen

TARJOAMME MM. SEURAAVIA PALVELUITA

Suunnittelu-
palvelut

Prosessi- ja laitossuunnittelu, arkkitehti-, rakenne- ja rakennussuunnittelu, sähkö- ja automaatiosuunnittelu

Pääsuunnittelijan ja vastaavan mestarin palvelut

Toimimme vastuullisena pääsuunnittelijana ja vastaavana mestarina eri tyyppisisissä rakennusprojekteissa.

Projektinhallinta

Projektinhallinta-, johto- ja valvontapalvelut, hankintatoiminta ja kilpailutukset​

Asennus-, asennusvalvonta- ja huoltopalvelut

Tarjoamme asennus- ja huoltopalveluja eri tyyppisille laitteille ja teollisuuden projekteille

Prosessien etävalvonta-, monitorointi-, optimointi- ja neuvontapalvelut

Prosessien monitorointi- ja optimointipalvelua erilaisiin teollisiin prosesseihin, mm. biokaasu- ja biodiesel-laitoksille

Laitosten operointi- ja huoltopalvelut

Paikan päällä suoritettavat on-site operointi- ja huoltotyöt

Projektien esiselvitykset ja liiketoiminta-suunnitelmat

Projektien kannattavuuslaskelmat, esiselvityshankkeet, liiketoimintasuunnitelmat, riskinarvioinnit ja herkkyystarkastelut

Muut asiantuntija-palvelut

Teknis-taloudelliset selvitys- ja konsultointityöt, energiakatselmukset, energiatehokkuusselvitykset, energiantuotannon vaihtoehtojen vertailu, energiataseet, teknologiaselvitykset ja -vertailut

Henkilöstö-
vuokraus

Tarjoamme ammattilaisia myös henkilöstövuokrauksen kautta mm. seuraaviin tehtäviin: suunnittelu-, projektinhallinta-, asennus-, operointi-, myynti- ja asiakaspalvelu- sekä taloushallinnon tehtävät.

Olemme ylpeitä asiakkaistamme ja yhteistyökumppaneistamme

Ota yhteyttä

Tarjoamme palveluita ketterästi ja nopeasti ja tarvittaessa pienempinäkin toimeksiantoina.
Ota yhteyttä ja etsitään yhdessä sopivin ratkaisu!
Sijainti

ARCINEER OY
Ruokomäentie 2,
40530 Jyväskylä

Ota yhteyttä

Puh: 010 338 8466
Sähköposti: info@arcineer.com